na 19.02.2019 w bazie Pollio

16 projektów

Skład projektu

Każdy z naszych projektu składa się ze zbioru obowiązkowej dokumentacji i rozdziałów, które możesz zamówić dodatkowo. 

Roboczy komplet dokumentacji projektowej składa się z  rozdziałów:

●      Część architektoniczna

●      Część konstrukcyjna; 

●      Część instalacyjna;

●      Charakterystyka energetyczna.

Skład rysunków architektoniczno-budowlanych:

Opis techniczny obejmuje założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Część rysunkowa przedstawia rzuty domu, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Skład rozwiązań konstrukcyjnych:

Opis konstrukcji obejmuje założone  schematy statyczne, elementy konstrukcji dobrane na podst. obliczeń statycznych  oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Część rysunkowa przedstawia ilość, sposób oraz rozmieszczenie zbrojenia  w elementach żelbetowych.

Razem z projektem każdy zamawiający otrzyma także szczegółowy kosztorys budowy, według aktualnych, średnich cen rynkowych , na dzień zakupu projektu.

Co składa się na projekt

Przy zakupie projektu każdy zamawiający otrzymuje 2 pełne kopie dokumentacji roboczej.

Klient może również zamówić projekt zewnętrznych instalacji (szambo, system nawodnienia i oświetlenie działki).